Seamless

TomTom

Mobica

Harman

HP

8:00

Registration

9:00

Hello World

9:10

Biznes a technologia w mobdev - SEQR case study

Daniel Rurarz, Łukasz Szadkowski, Michał Majcherski

Developing Software for Dedicated Devices using Agile

Edwin Adriaansen

HTML5 goes for a ride - Czyli wyzwania dla technologii webowych w przemyśle automotive

Lena Rodziewicz

Android Auto

Anton Miniailo, Jacek Rondio

UX pitfalls in multi-os apps

Rafał Szpoton, Sebastian Gos, Lech Migdal

9:55

Coffee Break

10:15

Optymalizacja hierarchii widoków na platformie Android

Michał Włodarczyk

Hacking Bluetooth Smart

Sławomir Jasek

Modern iOS App Architecture

Michał Tuszyński

Titanium: Develop Native Mobile Apps with JavaScript

Fokke Zandbergen

Espressive functional testing with Espresso

Maciej Górski

11:00

Coffee Break

11:20

App Indexing i Deep linking w aplikacjach Androidowych

Krzysztof Kocel

Watch out for the watch

Peter Tuszyński

Unit Testy w Androidzie z użyciem biblioteki Spock

Konrad Krakowiak

Hunt Me od kuchni - jak powstał innowacyjny sposób na szukanie pracy

Maciej Chwiłoc, Cezary Kąpicki

AngularJS i Cordova - tworzenie hybrydowych aplikacji mobilnych

Krzysztof Ścira

12:05

Coffee Break

12:25

Behavior Driven Development

Paweł Dudek

ionic.io - services for hybrid mobile applications

Łukasz Olejarczuk

Don't reinvent the wheel, use libraries: Modern Android Stack

Paweł Junak

Przejrzysty i testowalny kod na Androidzie? Spróbujmy z Clean Architecture

Michał Charmas

Kotlin for Android

Paweł Gajda

13:10

Lunch Break

13:25

Kiedy zespół Scrumowy nie kocha swojego produktu mobilnego

Michał Aleksander

Czy nastała era "continuous everything"? Przewodnik po bezustannym procesie tworzenia aplikacji mobilnych na przykładzie Matrix42 Mobile [case study]

Paweł Wojdera

14:10

Reaktywne programowanie z RxJava

Piotr Krystyniak

Porzuć platformy natywne! Czyli czemu HTML5 jest lepszy.

Tomasz Netczuk

Swift and Objective-C interoperability

Tomasz Grynfelder

Dagger 2 - Dependency Injection w kodzie produkcyjnym

Mirosław Stanek

QtQuick spotyka HTML

Witold Wysota

14:55

Coffee Break

15:10

Android Data Binding nie tylko w teorii

Sebastian Kacprzak

Dobry zwyczaj: nie odziedziczaj

Krzysztof Siejkowski

Hipster Oriented Programming

Jens Ravens

Co kryje Pianka, czyli o nowej wersji Androida.

Michał Szczepanik

Material design with Android Design Library

Karol Kowalski

15:55

Coffee Break

16:10

What’s in it for us after the Indiepocalipse?

Marin Todorov

Reactive UI on Android with Scala

Zbigniew Szymański

Jeden zespół czy zespół per platforma?

Paweł Urban, Łukasz Krupa, Paweł Wojdera, Filip Miłoszewski

Xamarin dla (nie tylko) deweloperów Androida

Aleksander Piotrowski

16:55

No Coffee Break

17:00

Finally meeting

17:30

AfterParty in Indeks Club